Nowy taryfikator mandatów

Obecnie obowiązujące stawki za wykroczenia drogowe nie zmieniły się od 1997 roku. Aktualnie najwyższy mandat, jaki może otrzymać kierowca łamiący przepisy to 500 zł, zaś w sytuacji ich kumulacji górna granica kary wynosi 1000 zł. Projekt nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, który w trybie obiegowym przyjął Rząd, znacząco podnosi kwoty za przewinienia, jakich dopuszczają się na drodze kierujący. Nowe przepisy prawa mają wejść w życie z początkiem grudnia 2021 roku.

Jakie stawki za wykroczenia drogowe przewiduje nowelizacja ustawy?

Wysokość kar, jakie zostały zaproponowane w nowym taryfikatorze mandatów zdecydowanie robią wrażenie. Maksymalna wysokość grzywny za przewinienia drogowe ma wzrosnąć z 5 tys. zł do 30 tys. zł, zaś w przypadku mandatów do 5 tys. zł, chyba że nastąpi zbieg wykroczeń, wówczas kwota ta wzrasta do 6 tys. zł. Pewnym pocieszeniem jest szansa uregulowania mandatu na miejscu w czasie kontroli – w takim przypadku można liczyć na pomniejszenie o 10 proc.

mandat

Znaczne podniesienie kar dotyczy także przekraczania dopuszczalnej prędkości. Jeśli nastąpi ono o ponad 30 km/h, bez znaczenia będzie, czy to wykroczenie w terenie zabudowanym, czy poza nim. Mandat może wówczas opiewać na kwotę od 1500 zł aż do 5000 zł.

Nowelizacja na nowo będzie regulować także stawki mandatów i grzywien za:

  • wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu – 1000 zł
  • utrudnianie bądź tamowanie ruchu – 1500 zł do nawet 30 tys. zł
  • prowadzenie samochodu bez wymaganych uprawnień – 1000 zł, zaś w przypadku recydywy w ciągu dwóch lat, możliwa także kara aresztu lub ograniczenia wolności.

Rząd wziął również pod lupę zachowania kierowców dotyczące pieszych. W sytuacjach takich jak: wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, wymuszanie pierwszeństwa, czy omijanie auta, które ustępuje pierwszeństwa, grozi grzywna od 1500 zł. Jeśli zaś dojdzie do realnego zagrożenia dla zdrowia oraz życia pieszego, sąd może podjąć decyzję o nałożeniu zakazu prowadzenia samochodu od 6 miesięcy do 3 lat.

Podwójny mandat za permanentne nieprzestrzeganie przepisów

Kierowcy, którzy notorycznie łamią przepisy, muszą liczyć się z tym, iż za powyższe przewinienia zapłacą podwójne. Nowe rozwiązania zakładają, że jeśli to samo wykroczenie zostanie popełnione drugi raz w ciągu dwóch lat, wówczas wysokość mandatu będzie pomnożona razy dwa. Ponadto za brak wskazania osoby, która prowadziła auto lub motocykl w momencie naruszenia prawa, grozi mandat w wysokości 8 tys. zł.

Punkty karne a nowe przepisy

W świetle nowych przepisów usunięcie punktów karnych będzie uzależnione od uregulowania otrzymanych mandatów. Co ważne, ich skasowanie nastąpi dopiero po upływie 2 lat od daty zapłacenia zaległości. Według rządu to rozwiązanie ma na celu skuteczne oraz szybkie egzekwowanie wymierzonych kar. Nie zmienią się dotychczasowe limity, po przekroczeniu których traci się prawo jazdy. Wynoszą one 24 pkt. oraz 20 pkt. dla młodych kierowców. Podniesione zostaną maksymalne liczby punktów za łamanie przepisów. Obecnie za najcięższe wykroczenia kierowca może uzyskać 10 pkt. karnych, zaś po nowelizacji liczba ta wzrośnie do 15.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *