Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony

Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony

To już pewna informacja. Prezydent Bronisław Komorowski wczoraj, 14 października, złożył swój podpis pod ustawą o ewidencji ludności, która przewiduje całkowite zniesienie obowiązku meldunkowego.

Obecnie każdy obywatel RP jest zobligowany do zameldowania się na pobyt stały. Dodatkowo, jeśli przebywa gdzieś dłużej niż 3 miesiące powinien zameldować się w odpowiednim urzędzie na pobyt czasowy. Jeśli nie wywiązuje się z tych przepisów może grozić mu kara grzywny lub nagany, a nawet ograniczenia wolności.

Mimo że nowa ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia 2011 roku, całkowite zniesienie obowiązku meldunkowego nastąpi dopiero 1 stycznia 2014 roku. Od tej pory meldunek zniknie, a głównym sytemem ewidencji ludności będzie rejestr PESEL. Dodatkowo zostanie on uszczuplony o wszystkie informacje związane z miejscem pobytu obywateli oraz ich wyjazdami zagranicznymi. Znikną rejestry mieszkańców i cudzoziemców zamieszkujących tereny Polski.

Czas do 2014 roku będzie spożytkowany na zmiany. Urzędy zdecydowanie ułatwią procedury meldunkowe. Dotychczas, aby uzyskać wpis do ewidencji o nowym adresie zameldowania, trzeba było kilka razy odwiedzić urzędy. Szczególnie kłopotliwe było to w sytuacji, gdy znajdowały się one w innych miastach. Od 1 sierpnia 2011 składając wniosek o zameldowanie w nowym miejscu pobytu, będzie można wymeldować się z dotychczasowego adresu podczas jednej wizyty w urzędzie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *