Praca zdalna a kwarantanna

Ponad 430 tysięcy osób objętych jest obecnie kwarantanną z powodu koronawirusa. Konieczność przebywania w odosobnieniu i brak możliwości świadczenia pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę budzi wśród pracowników i właścicieli firm wątpliwości.

Czy na kwarantannie pracownik może pracować zdalnie?

Na kwarantanne kierowane są osoby, u których istnieje podejrzenie zarażenia wirusem lub które miały styczność z osobą chorą.

Od 24 października konieczność przebywania w odosobnieniu nie dotyczy już domowników mieszkających wraz z osobą, która była narażona na zarażanie. Kwarantanna obejmuje natomiast osoby, które prowadzą gospodarstwo domowe z chorym na koronawirusa.

Kwarantanna uniemożliwia opuszczanie miejsca zadeklarowanego przez osobę nią objętą przez 10 dni. W przypadku kwarantanny z osobą chorą, mieszkanie opuścić można dopiero po 7 dniach od zakończenia przez zarażonego izolacji.

W efekcie pracownik nie może świadczyć pracy w biurze lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Może jednak pracować zdalnie. Nie jest to jednak obowiązek osoby zatrudnionej, a wynik ustaleń między nim a pracodawcą. Pracownik, po uzgodnieniu ze zwierzchnikiem, wykonywać pracę z domu i pobierać tym samym 100% wynagrodzenia.

Może jednak zdecydować się na zasiłek chorobowy, a tym samym otrzymać 80% wysokości uposażenia. Warto podkreślić, że według najnowszej regulacji, aby zatrudniony mógł pracować zdalnie, konieczna jest zgoda zarówno samego pracownika, jak i pracodawcy.

Praca zdalna a izolacja

Powyższe regulacje dotyczą jedynie kwarantanny. Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy pracownik przebywa w izolacji, na którą przechodzi się po uzyskaniu pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa. W takim przypadku świadczenie pracy zdalnej nie jest możliwe, a osoba zatrudniona musi przebywać na L4.

Oznacza to, że osoba przebywająca na kwarantannie na koronawirusa ma możliwość świadczenia pracy i otrzymywania 100% wynagrodzenia. W momencie uzyskania pozytywnego wyniku testu obligatoryjne jest natomiast przejście na zasiłek chorobowy. Obowiązek poinformowania pracodawcy o zmianie statusu z kwarantanny na izolacje należy do pracownika, który powinien zrobić to niezwłocznie, najpóźniej dwa dni od otrzymania wyniku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.