Projekt nowelizacji kodeksu pracy

Opublikowano rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy, który dotyczy rodziców dzieci do ósmego roku życia. Nowe uprawnienia pozwolą im na elastyczną organizację pracy. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, jednak nie każdy może zostać rozpatrzony pozytywnie, o tym decyduje pracodawca. Co zakładają nowe przepisy? Jakie informacje powinien zawierać wniosek?

Minister rodziny Marlena Maląg od kilku miesięcy zapowiadała zmiany w kodeksie pracy w 2022 r. Zapoczątkują one wdrożenie europejskich dyrektyw związanych z ułatwieniem łączenia pracy z wychowywaniem dzieci. PiS popiera ten projekt.  Rozwiązania mają dotyczyć m.in. uregulowania elastycznej organizacji pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia.

„Elastyczna organizacja pracy” – jak to rozumieć?

W kodeksie elastyczna organizacja pracy ma kilka znaczeń:
  • praca zdalna
  • system przerywanego czasu pracy
  • praca w skróconym wymiarze
  • praca weekendowa

Zasady korzystania z projektu

Rodzic wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 r.ż., może złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej o zastosowanie wobec niego elastycznej organizacji pracy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.
We wniosku należy podać następujące informacje:
• imię i nazwisko dziecka,
• przyczyna konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy,
• termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z tego przywileju.
Pracodawca ma 7 dni na rozpatrzenie takiego wniosku i nie musi odpowiedzieć na niego pozytywnie. Należy zaznaczyć, że nowelizacja wprowadza narzędzie, a nie bezwzględne uprawnienia dla młodego rodzica. Nie otrzyma on elastycznego czasu pracy na życzenie. Pracodawca musi wziąć pod uwagę nie tylko potrzeby pracownika, ale również własne potrzeby i możliwości, w tym konieczność zapewnienia ciągłości pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Zmiana trybu pracy

W pandemicznej rzeczywistości większość z nas zasmakowała już pracy zdalnej. Z telepracą mieli do czynienia młodzi rodzice, gdy szkoły i przedszkola pozostawały zamknięte. Wielu pracodawców było w tej kwestii wyrozumiałych i nadal w razie potrzeb pracownika zgadzają się na alternatywne systemy czasu pracy. Pandemia dobiegnie końca, ale elastyczny czas pracy będzie do dyspozycji dla pracowników, zwłaszcza tych mających małe dzieci.
Zapisana w przepisach procedura dodatkowo umocni uprawnienia pracowników, którzy z różnych względów muszą przejść na niestacjonarny tryb pracy. To dobre rozwiązanie, szczególnie w odniesieniu do kryzysu demograficznego, który z czasem może przybierać na sile.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *