Ulga mieszkaniowa w kontekście opodatkowania sprzedaży nieruchomości

Polski Ład wprowadził modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Od 1 stycznia 2022 r. będzie można uwzględnić w ramach tej ulgi wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetki od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Warunkiem jest zakup innej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w przeciągu 3 lat od zbycia tej, na którą został zaciągnięty kredyt. Można też skorzystać z ulgi, jeśli pieniądze ze sprzedaży nieruchomości zostaną wydane np. na remont czy przebudowę (a nie tylko zakup) nieruchomości, w której podatnik zamieszka.

Obecnie za wydatki na własne cele mieszkaniowe ustawa uznaje również wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami, w tym także tzw. kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, zaciągniętych na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Zdarzało się jednak dotąd, i to całkiem często, że niektóre urzędy skarbowe, ale także niektóre sądy nie uznawały wydatków poniesionych na spłatę kredytu za realizację własnego celu mieszkaniowego, kwestionując prawo podatników do skorzystania z tej ulgi.

Jak tłumaczy wiceminister finansów Jan Sarnowski, zmiana wprowadzona przez Polski Ład doprecyzowuje te przepisy. Ministerstwo Finansów pracuje nad przygotowaniem interpretacji ogólnej w sprawie kwalifikacji wydatków poniesionych na spłatę kredytu, zaciągniętego na zbywaną nieruchomość jako wydatków na realizację własnego celu mieszkaniowego. Interpretacja ta dotyczyłaby stanu prawnego obowiązującego do końca 2021 roku.

Pełną kwotę stanowiącą cenę nabycia np. mieszkania (opłaconą z kredytu) będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych, a wydatki poniesione na spłatę tego kredytu zwiększą przychód ze sprzedaży mieszkania, który będzie zwolniony od podatku.

Dzięki wchodzącej w życie zmianie przepisów, podatnicy uzyskają pewność co do kwalifikacji wydatków na własne cele mieszkaniowe. Tym samym będą mogli spłacić dotychczasowy kredyt lub pożyczkę wraz z odsetkami, które zaciągnęli na zbywaną teraz nieruchomość ze środków uzyskanych ze sprzedaży tej nieruchomości, nie martwiąc się, że narazi ich to w przyszłości na zapłatę zaległego podatku.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *