Świadczenie postojowe – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Jak anulować błędny przelew?

fot. bartoszzakrzewski

Świadczenie postojowe to element Tarczy Antykryzysowej, czyli pomocy dla polskich firm, ale też pracowników w kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19. Kto może skorzystać z takiej formy pomocy i jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać? Podpowiadamy!

Świadczenie postojowe to forma rekompensaty od państwa w zamian za przestój w działalności, które spowodowały obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Pierwotnie świadczenie było skierowane tylko dla przedsiębiorców, ale w nowej wersji Tarczy Antykryzysowej mogą z niego skorzystać także osoby, zatrudnione na umowie cywilnoprawnej. Trzeba jednak udowodnić, że sytuacja materialna wnioskodawcy się pogorszyła.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Przedsiębiorcy w zależności od spełnionych warunków mogą otrzymać 2 080 zł lub 1 300 zł netto przez 3 miesiące. Podstawą do uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku i udowodnienie, że przestój w działaniu firmy jest spowodowany pandemią.

Aby skorzystać ze świadczenia, trzeba być obywatelem Polski (lub posiadać prawo stałego lub czasowego pobytu) oraz nie można mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Po 1 300 zł przez 3 miesiące mogą otrzymać samozatrudnieni, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i są zwolnieni z opłacania podatku VAT.

Z kolei 3 razy po 2 080 zł dostaną osoby, które rozpoczęły działalność przed 1.02.2020 r., nie zawiesiły działalności oraz ich przychód w miesiącu przed złożeniem wniosku był niższy o min. 15% niż w poprzednim miesiącu i nie przekroczył 300% miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce (teraz 15 681 zł).

O tę samą kwotę mogą się starać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1.02.2020 r., ale zawiesili ją po 31.01.2020 r., jeżeli przychód, który osiągnęli w miesiącu przed złożeniem wniosku, nie przekroczył 300% miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

Wniosek trzeba złożyć do ZUS-u – elektronicznie, drogą pocztową albo w urzędzie i można to zrobić od teraz do 3 miesięcy od momentu, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Świadczenie postojowe dla zatrudnionych na umowę cywilnoprawną

Osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną, czyli zlecenie, agencyjną lub o dzieło, mogą otrzymać 2 080 zł przez 3 miesiące. Jednak tylko w przypadku, jeśli pandemia koronawirusa spowodowała, że umowa nie doszła do skutku lub jej zakres został ograniczony.

Świadczenie postojowe jest skierowane do osób, które:

  • zawarły umowę przed 1.02.2020 r.,
  • osiągnęły przychód z umowy cywilnoprawnej nie wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce,
  • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • mieszkają w Polsce i posiadają polskie obywatelstwo albo prawo do stałego lub czasowego pobytu,
  • nie mogą wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub części z powodu pandemii.

Warto wiedzieć, że jeżeli suma przychodów z umów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczyła 1 299,99 zł, to świadczenie postojowe przysługuje w kwocie z tych umów.

Wniosek o świadczenie wraz z umową cywilnoprawną składa nie osoba zatrudniona, ale zleceniodawca lub zamawiający – odrębnie dla każdej umowy. Wniosek składa się do ZUS i trzeba to zrobić najpóźniej 3 miesiące po ustaniu stanu epidemii, ale oczywiście można już teraz.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.