Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Upadlosc konsumencka

fot. Yastremska/bigstockphoto.com

Dla wielu przedsiębiorców zawieszenie działalności gospodarczej to jedyna szansa, aby przetrwać kryzys. Dzięki temu można ograniczyć koszty (np. nie płacić składek ZUS), ale wciąż można generować niektóre przychody. Jak przebiega proces zawieszenia działalności?

Zawieszenie to przerwa w prowadzeniu firmy. Takie rozwiązanie przydaje się w sytuacjach, gdy przedsiębiorca zmaga się przerwą w przychodach, spowodowaną sezonowością, nadmierną konkurencją albo, tak jak teraz, odgórną niemożnością sprzedawania towarów czy świadczenia usług.

Zawieszając działalność, nie trzeba płacić składek ZUS czy podatku dochodowego. Nie trzeba składać deklaracji VAT ani ZUS, ale nie można również generować większości przychodów związanych z działalnością.

Są jednak od tego wyjątki:

  • działania, które pomagają zabezpieczyć źródła przychodów (np. kontynuowanie najmu lokalu),
  • przyjmowanie należności, które powstały przed zawieszeniem,
  • sprzedaż środków własnych firmy,
  • powołanie lub odwołanie zarządcy sukcesyjnego.

Zawieszenie działalności – kto może, a kto nie?

Swój biznes może zawiesić każdy przedsiębiorca, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę albo na zasadzie powołania, wyboru lub mianowania.

W takim przypadku najpierw trzeba rozwiązań umowę z pracownikami, wyrejestrować pracowników z ubezpieczeń w ciągu tygodnia od momentu ustania stosunku pracy i dopiero wtedy można zawiesić działalność.

Jak zawiesić działalność?

Chęć zawieszenia działalności można zgłosić listownie albo osobiście w urzędzie, ale aktualnie najbardziej rekomendowanym sposobem jest zrobienie tego przez internet – na stronie CEIDG. Trzeba jednak posiadać Profil Zaufany, zakładany w banku albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

We wniosku należy wskazać datę zawieszenia oraz czy jest ono terminowe lub bezterminowe. Zawieszenie nie może trwać krócej niż 30 dni. Jeśli decydujemy się na zawieszenie bezterminowe, to w przypadku chęci odwieszenia, trzeba złożyć ponowny wniosek. W przypadku terminowego nie ma takiej konieczności i działalność jest automatycznie wznawiana po upływie konkretnego terminu.

Zawieszenie firmy jest bezpłatne, a na aktualizację statusu w CEIDG czeka się jeden dzień roboczy.

Czy warto zawiesić działalność?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes, którego działalność jest teraz odgórnie zakazana (np. hotele, gabinety kosmetyczne, kluby nocne), powinni ją zawiesić. Dzięki temu możemy ograniczyć koszty stałe i po powrocie do normalności nie musieć jeszcze spłacać zaległości ubezpieczeniowych czy podatkowych.

Jeżeli jednak możemy działać, to warto zastanowić się, jak przestawić się na tryb zdalny. Restauracje mogą sprzedawać jedzenie na dowóz, sklepy zainwestować w sprzedaż internetową,  usługodawcy oferować produkty cyfrowe (np. edukacyjne e-booki). Dzięki temu nie odbieramy sobie możliwości zarabiania w najbliższych miesiącach.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *