Zwrot za wpis hipoteki tylko dla nowych kredytobiorców

Sytuacja na rynku nieruchomości jest bardzo trudna. Odczuwa ją praktycznie każdy z nas, ponieważ wiążą się z nią różne decyzje wprowadzane przez rząd w celu ustabilizowania gwałtownie pędzącej inflacji. Grupą, która w największym stopniu obecnie jest dotknięta przez rosnące stopy procentowe są kredytobiorcy. To właśnie dla nich rząd przygotował ustawę pozwalającą na odzyskanie pieniędzy pobranych przez bank w trakcie oczekiwania na wpis do hipoteki.

Zwrot kosztów pobranych przez bank od kredytobiorców, kiedy ci czekają na wpis do hipoteki, to najnowsza propozycja rządu dla jednej z najbardziej dotkniętych grup w obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w naszym kraju. Niestety, jak to przy tego typu propozycjach bywa, także w tej znajduje się mały haczyk. Jak się okazuje, skorzystać będzie z niej mogła wyłącznie osoba, która podpisała umowę kredytową już po wejściu w życie ustawy. Tak więc rzesza kredytobiorców, która spłacać będzie swoje należności względem banku przez najbliższe kilka lub kilkanaście lat, nie będzie mogła otrzymać rekompensaty za długie oczekiwanie na wpis do hipoteki.

Pomysłodawcą wprowadzonych przepisów jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W argumentacji przegłosowanego jednomyślnie przez posłów prawa (obecnych w sejmie było 446) ministerstwo podaje, że aktualnie każdy nowy kredytobiorca musi rekordowo długo czekać na wpis do hipoteki. W związku z tym wydłuża się okres kredytowania i opłaty pobierane przez sektor bankowy. Mimo że problem z wydłużającym się oczekiwaniem na wpis pojawiał się już od kilku lat, to dopiero w tym roku zgodnie z zapowiedziami okres oczekiwania wzrósł do nawet kilkunastu miesięcy. Powodem są ogromne kolejki w sądach, które mając coraz więcej zadań i spraw do rozwiązania, nie posiadają kadry większej niż dotychczas, przez co siły przerobowe są teraz dużo mniejsze. W tym czasie każdy bank, który udziela kredytu osobie fizycznej, pobiera od niej szereg opłat. Jest to m.in. ubezpieczenie pomostowe zabezpieczające interes banku aż do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Im dłużej czeka klient, tym więcej płaci. Dziś w związku z ogromnym wydłużeniem czasu oczekiwania na ten dokument, kredytobiorca otrzyma od banku zwrot poniesionych kosztów, kiedy już doczeka się wpisu. W tym momencie zniknie więc jedna z przesłanek zniechęcających do wzięcia kredytu w tym trudnym okresie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *