Kiedy pozwolenie na budowę, a kiedy zgłoszenie budowy

Ogólnie znane jest prawo, że każdy budynek wolnostojący stawiany na działce i mający więcej niż 25 m kw musi mieć pozwolenie na budowę. Są to takie budynki jak garaże, altany i wiaty. Taki dokument wydaje starosta po złożeniu w jego urzędzie wniosku o wydanie zgody na budowę, do którego dołączyć należy cztery kopie planu budowy, oraz oświadczenie o prawie do nieruchomości. Należy też się zorientować czy działka, na której zamierzamy coś wybudować nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku potrzebna też będzie decyzja o warunkach zabudowy.

O pozwolenie należy też wystąpić budując na działce szambo i do wniosku dołączyć identyczne dokumenty jak przy budowie domu. Pozwolenie starostwa musimy też mieć, jeżeli budujemy taras, ganek i werandę, planujemy wybicie otworu okiennego w dachu budynku mieszkalnego lub remont tego dachu, zbudowanie schodów wewnątrz domu, budujemy drogę zjazdową do naszej działki z drogi głównej, wykuwamy w ścianie zewnętrznej nowe okno lub drzwi, zamierzamy ocieplić budynek, który ma więcej niż 12 metrów wysokości, dostawić komin zewnętrzny. Są też naprawy i remonty, które należy zgłosić bez konieczności pozwolenia na ich wykonanie.

budowa domu, pozwolenie

Jeśli więc zamierzamy zrobić elewacje domu, wymienić instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną i ciepłowniczą, wykopać studnię, zbudować ogrodzenie od strony drogi wyższe niż 2,2m a także zbudować parkingu na mniej niż 10 samochodów, basen czy oczko wodne nie przekraczające 30 m kw, zbudować przydomową oczyszczalnie ścieków o wydajności 7, 3 m3 na dobę to musimy ten fakt zgłosić w starostwie. Starosta ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę, jeśli tego nie zrobi jest na niego nakładana kara. Natomiast za brak stosownego zezwolenia na budowę grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat no i inspektor budowlany nakazuje rozebranie takiej budowli.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *