Zasady zwrotu towaru kupionego przez internet

W grudniu 2014 r. zmieniło się prawo konsumenckie, a wprowadzone przepisy w większym zakresie chronią prawa konsumentów. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć te związane ze zwrotem towaru zakupionego przez internet. Zwrot rzeczy jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy, co konsument może uczynić bez podawania przyczyny.

Jak zwrócić towar kupiony online?

fot. stokkete/bigstockphoto.com

Towar pełnowartościowy zakupiony przez internet można zwrócić, o ile nabywca, czyli konsument, w ciągu 14 dni kalendarzowych złoży sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zwrócić towar należy więc dokonać dwóch czynności – oświadczyć ten zamiar sprzedawcy, a następnie odesłać towar na jego adres. Bieg czternastodniowego terminu na złożenie oświadczenia liczy się odmiennie, w zależności od charakteru transakcji:

  • Jeśli dotyczyła ona zakupu pojedynczej rzeczy wtedy termin ten biegnie od dnia, w którym kupujący objął ją w posiadanie, czyli odebrał osobiście bądź za pośrednictwem wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik. Ważne przy tym, że odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy towaru zakupionego w sklepie internetowym nie przekreśla prawa do dokonania zwrotu w ciągu 14 dni, o ile kupna dokonano faktycznie online. Jeśli natomiast towar został jedynie zarezerwowany, a kupno i finalizacja transakcji miały miejsce w siedzibie sprzedawcy, wtedy kupujący nie korzysta z prawa zwrotu towaru zakupionego przez internet.
  • Z kolei gdy transakcja obejmuje wiele rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach, termin ten biegnie od objęcia w posiadanie przez konsumenta ostatniej rzeczy lub partii.
  • Jeśli natomiast umowa dotyczy regularnego dostarczania rzeczy przez oznaczony czas, termin ten liczony jest od objęcia przez kupującego w posiadanie pierwszej z tych rzeczy. Dla pozostałych umów np. zlecenia, termin należy liczyć od dnia zawarcia umowy.

Jeśli więc konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odpowiednim terminie, drugim jego obowiązkiem będzie zwrócenie rzeczy sprzedawcy lub też osobie upoważnionej przez sprzedawcę. Powinno się to odbyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeśli sprzedawca zobowiązał się, że sam odbierze towar od konsumenta, wtedy termin ten nie obowiązuje. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty związane z dostarczeniem rzeczy sprzedawcy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia. Ważne przy tym, że przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić najniższy koszt jaki można ponieść w związku z dostarczeniem zwracanej rzeczy.

Konsument dokonujący zwrotu rzecz zakupionej przez internet powinien mieć świadomość, że to on poniesie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, które wykracza poza czynności niezbędne do stwierdzenia jej cech i charakteru. Jednakże w świetle nowych przepisów, które zwiększyły również obowiązki sprzedawców o konieczność informowania klientów o przysługujących im prawach, konsument nie poniesie odpowiedzialności z tego tytułu, jeśli przedsiębiorca nie poinformował go o sposobie i terminie wykonania prawa do odstąpienia od umowy oraz o wzorze formularza odstąpienia od umowy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *