Kupno samochodu obciążonego zastawem rejestrowym

Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup samochodu obciążonego zastawem rejestrowym, jest to forma zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank na kupno samochodu musi pamiętać o kilku rzeczach przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży. Musi w niej znaleźć się nazwa banku-zastawnika oraz adres jego siedziby, wierzytelność, czyli wysokość kredytu zabezpieczonego zastawem oraz stosunek prawny, z którego ta wierzytelność wynika. Musi się znaleźć wysokość kwoty rat, które będą spłacone za dotychczasowego właściciela.

samochod

Z wnioskiem o wykreślenie samochodu z rejestru można wystąpić do sądu rejestrowego po spłaceniu kredytu. Może to wówczas zrobić zastawnik, czyli bank, osoba, która kupiła samochód obciążony zastawem rejestrowym, powodując jednocześnie wygaśnięcie tego zastawu ( tzn. spłacając kredyt za sprzedającego samochód). Wtedy należy do wniosku dołączyć pisemną zgodę zastawnika na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru. Zastawca – osoba, która sprzedaje samochód powinna do wniosku dołączyć pisemne oświadczenie o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym (w momencie spłacenia zabezpieczonego kredytu) lub oświadczenie o zrzeczeniu się zabezpieczenia, albo prawomocny wyrok sądowy ustalający wygaśnięcie zastawu rejestrowego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.