Kradzież i jej konsekwencje

Kradzież jest wykroczeniem ujętym w artykule 119 kodeksu wykroczeń, który wskazuje, kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, której wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Karze może podlegać nie tylko osoba, która dopuściła się kradzieży, ale również ten, kto usiłował jej dokonać, bądź pełnił przy tym rolę podżegacza lub pomocnika. Jeśli szkoda nie zostanie naprawiona, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia. Jeśli natomiast kradzież zostanie dokonana na rzecz osoby najbliższej, wtedy ściganie tego wykroczenia następuje na żądanie poszkodowanego.

Definicja kradzieży znalazła się również w dziale kodeksu karnego, regulującym przestępstwa przeciwko mieniu. Dotyczy to kradzieży klasyfikowanej jako przestępstwa, czyli takiej, w której wartość skradzionych ruchomości była wyższa od ¼ minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z treścią artykułu 278 kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadkach mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kradzież i jej konsekwencje

fot. Ammentorp/bigstockphoto.com

Kradzież od przywłaszczenia różni się tym, że w tym pierwszym przypadku sprawca bezprawnie zabiera cudzą rzecz ruchomą, aby pozbawić właściciela rzeczy władztwa nad nią. Przywłaszczenie natomiast występuje, gdy dany sprawca jest już w posiadaniu rzeczy, ale podejmuje działania, których celem jest pozbawienie władztwa nad rzeczą właściciela oraz dysponowanie rzeczą za niego.

Przepisy wyróżniają kilka typów kradzieży, które są zagrożone różnymi karami. Kradzież z włamaniem polega na zaborze cudzej rzeczy ruchomej po uprzednim dokonaniu zabezpieczenia. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. W przypadkach mniejszej wagi kara może zostać zmniejszona przez sąd od 3 miesięcy do lat 5. Innym typem kradzieży jest rozbój, który polega na kradzieży połączonej z użyciem przemocy wobec osoby lub groźbą natychmiastowego jej użycia albo dokonana poprzez doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Do przestępstwa tego należy zaliczyć również sytuację, w której pokrzywdzony na skutek groźby oddaje przedmiot sprawcy. Przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12, przy czym również w przypadkach mniejszej wagi może być ona niższa.

One Response to “Kradzież i jej konsekwencje

  • Nazywam się Ewa i trzy dni temu zostałam okradziona z pieniędzy miałam 600euro to stało się w pracy Ja pracuję w hotelu w naszym pokoju nie ma kamer ale jak się ubierałam bo koniec pracy miałam izagladnelam do portfela i już nie miałam Zgłosiłam kradzież mojej szefowej Chciałam się spytać czy ona powinna mi wezwać policję bo ona nic nie zrobiła jedynie torebki przeszukała

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *