Czym jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych?

 

Aekkarak/bigstockphoto.com

Duża część inwestycji, które chcemy zrealizować, związana jest z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W języku potocznym często nazywana jest ona decyzją środowiskową. Jest ona wydawana w trybie administracyjnym i określa jakie środowiskowe warunki musi spełnić planowane przez nas przedsięwzięcie.

Z takiej decyzji dowiemy się między innymi:

  • jakie są warunki realizacji inwestycji (miejsce, rodzaj);
  • jakie są warunki wykorzystania terenu w odniesieniu do etapu realizacji oraz dalszego użytkowania;
  • jakie są wymogi w zakresie ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do legalnej realizacji.
Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej

Na początku trzeba sprawdzić czy dla planowanej przez nas inwestycji wymagana jest decyzja środowiskowa. Rada Ministrów w dniu 9 listopada 2010 roku wydała rozporządzenie, które wylicza bardzo szczegółowo rodzaje działań mogących znacząco oraz potencjalnie oddziaływać na środowisko. Grupa tych pierwszych obejmuje 51 kategorii. Natomiast wykaz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zawiera 107 kategorii inwestycji. Warto zaznaczyć, iż częściowo są to działania tego samego rodzaju, co w pierwszej grupie, jednak charakteryzują się one innymi, zwykle mniejszymi parametrami. Trzeba również dodać, że za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko także mogą być uznane zmiany już istniejących.

Zwolnienie od decyzji środowiskowej

Nie ma potrzeby abyśmy uzyskiwali decyzję środowiskową, jeśli jedynym celem przedsięwzięcia, które zamierzamy zrealizować jest:

  • obronność i bezpieczeństwo państwa;
  • prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem albo usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności.
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Zgodnie z rozporządzeniem inwestycje można podzielić na takie, które:

  • zawsze znacząco mogą oddziaływać na środowisko (wówczas ocena oddziaływania inwestycji na środowisko jest dokonywana obligatoryjnie);
  • potencjalnie znacząco mogą oddziaływać na środowisko (w takiej sytuacji ocena oddziaływania inwestycji na środowisko ma miejsce, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony).

Rozróżnienie na te dwie grupy przedsięwzięć wpływa na sposób dalszego postępowania. Przykładowo wskazuje, czy należy sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia albo czy może jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy której istnieje konieczność opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej i zawiera ona podstawowe informacje na temat planowanego przedsięwzięcia. Sporządza się ją:

  • dla przedsięwzięć które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
  • w sytuacji, kiedy inwestor zwraca się z prośbą o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Natomiast raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.