Ustalenie ojcostwa

Według przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ojcem dziecka staje się automatycznie mąż matki. Jeśli kobieta nie jest zamężna istnieją dwie drogi ustalenia ojcostwa. Pierwsza to ustalenie drogą sądową biologicznego (genetycznego) ojca dziecka jak i dobrowolne oświadczenie mężczyzny przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że uznaje on dane dziecko za swoje. Matka tego dziecka ma trzy miesiące na potwierdzenie oświadczenia ojca. Jeżeli ojciec dziecka dowie się, że nie jest biologicznym ojcem ma prawo złożyć pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tym fakcie.

ojciec i dziecko

W przypadku, gdy mężczyzna nie chce uznać dziecka jego matce zostaje jedynie wstąpienie z ustaleniem ojcostwa na drogę sądową. W tym celu należy złożyć wniosek o ustalenie ojcostwa do Sądu Rejonowego odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania i wydziale rodzinnym i nieletnich. W tym pozwie można od razu od ojca dziecka zażądać stosownych alimentów. Muszą się w tym pozwie znaleźć dane matki, dziecka i pozwanego mężczyzny. Pozew musi być zaadresowany do sądu, w którym go składamy, konieczne jest uzasadnienie dlaczego to właśnie tego mężczyznę wskazujemy jako ojca dziecka. Dołączyć należy też skrócony akt urodzenia dziecka, a jeśli jest to pozew również o alimenty to zaświadczenia stwierdzające wydatki poniesione na dziecko.

Obecnie dzięki postępowi medycznemu ustalenie ojcostwa jest proste. Sąd zleca badanie genetyczne, którego kosztem obciążany jest pozwany mężczyzna i wydaje wyrok na podstawie tych badań. Koszt wniesienia pozwu jest bezpłatny, a matka na wyegzekwowanie alimentów od ojca dziecka ma trzy lata od daty jego narodzin.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *