Alimenty na dziecko

Jeśli nie można od ojca dziecka polubownie uzyskać środków finansowych na jego utrzymanie należy mu jak najszybciej założyć sprawę o alimenty. Taki pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym w wydziale rodzinnym i nieletnich w okręgu właściwym dla miejsca zamieszkania matki bądź ojca dziecka. Złożenie takiego wniosku jest zwolnione od wszelkich opłat sądowych. Pismo w trzech kopiach składamy w biurze sądowym lub wysyłamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W pozwie musza się znaleźć data, dane matki i dziecka, na które mają być zasądzone alimenty, dane ojca, adres i nazwa sądu, do którego kierowany jest pozew, wysokość alimentów w skali roku oraz uzasadnienie wysokości tych alimentów. Należy, więc wyliczyć wydatki związane z utrzymaniem dziecka: wyżywienie, leczenie i wydatki na ubranie i edukacje. Powinna się też znajdować informacja o dochodach matki i ojca dziecka. Do pozwu należy też dołączyć skrócony akt urodzenia dziecka, jeżeli rodzice dziecka są po rozwodzie to również orzeczenie sądu o rozwodzie, zaświadczenie o zarobkach matki dziecka i rachunki związane z wydatkami na dziecko. Alimentów można żądać za trzy lata wstecz. Ich wysokość ustali sąd, ponieważ w polskim prawie nie ma z góry ustalonych stawek. Sąd bierze pod uwagę możliwości finansowe ojca dziecka.

dziecko

Na pierwszej rozprawie sędzia nakłania rodziców do polubownego załatwienia sprawy alimentów, wtedy na miejscu podpisuje się stosowną ugodę. Jeżeli mediacja nie przyniesie rezultatu musi się odbyć kolejna rozprawa, a na niej zapada wyrok, który od momentu ogłoszenia jest wykonywany. Oznacza to, że pozwany od razu jest zobowiązany do zapłacenia zasądzonych alimentów. Z czasem nałożone alimenty można zmniejszyć bądź zwiększyć składając w sądzie stosowny wniosek.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *