Europejskie Poświadczenie Spadkowe

W sierpniu 2015 roku doszło do zmian w prawie spadkowym w UE. Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie m.in. ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, a także uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania oraz wykonywania dokumentów urzędowych, które dotyczą dziedziczenia wszedł w życie dnia 17 sierpnia 2015 roku nowy akt prawny – Europejskie Poświadczenie Spadkowe.

W Polsce takie poświadczenie może być wydawane przez notariuszy i sądy. UE ustanowiła ponadto obowiązek zawiadomienia wszystkich beneficjentów danego spadku o wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego.

djedzura/bigstockphoto.com

djedzura/bigstockphoto.com

Nowe prawo jest obecnie realizowane bezpośrednio we wszystkich krajach UE. Wprowadza ono takie innowacje jak powierzenie czynności dotyczące europejskich poświadczeń spadkowych sądom oraz/lub notariuszom (swoboda w określaniu organów posiadających kompetencje do wydawania tego rodzaju dokumentów), którzy występują od tej chwili w roli organu uprawnionego do rozpoznawania spraw spadkowych. Ich działania zawsze podlegają instancyjnej kontroli ze strony sądu. Warto wiedzieć, iż sądowe i notarialne tryby uzyskania poświadczeń spadkowych funkcjonują równorzędnie i niezależnie od siebie. Wybór drogi uzyskania tego rodzaju aktu będzie zależny wyłączenie od zainteresowanego.

Europejskie Poświadczenie Spadkowe to dokument potwierdzający prawo do spadku bądź do poszczególnych przedmiotów spadkowych przysługujących spadkobiercom, zapisobiercom, zarządcom spadku bądź wykonawcom testamentu. Po przeprowadzeniu postępowania na wniosek zainteresowanej osoby o poświadczenie spadkowe, akt ten będzie w oryginale przechowywany przez właściwy organ. Istnieje również możliwość uzyskania poświadczonych odpisów przez zainteresowanych, po uprzednim wydaniu odpowiedniego postanowienia przez sąd.

Wydanie EPS ma na celu szybkie oraz skuteczne załatwienie międzynarodowej sprawy spadkowej, a także wywołanie jednolitych skutków prawnych w niemal wszystkich państwach członkowskich (oprócz Danii, Zjednoczonego Królestwa i Irlandii) bez potrzeby wprowadzania jakiegokolwiek szczególnego postępowania.

Nie można wydać Europejskiego Poświadczenia Spadkowego, kiedy okoliczności, które zainteresowany chce poświadczyć są kwestionowane.

One Response to “Europejskie Poświadczenie Spadkowe

  • Dwa lata temumoj maz zatail przed notariuszem testament matki w ktorym upowazniona byla jego zona do 1/4 spadku .pieniadze odebral i nigdy ich zonie nie przekazal. Zona dysponuje kopia testamentu ktory tesciowa pisala wlasnorecznie z data i jej podpisem. jak dochodzic swoich praw?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *