Testament

Aby zaoszczędzić rodzinie kłopotów związanych z pozostawionym przez nas majątkiem po naszej śmierci warto zastanowić się nad spisaniem testamentu. Rozróżnia się trzy typy testamentów: testament pisemny, ustny i notarialny. Testament pisemny spisywany jest własnoręcznie, musi na nim widnieć data i podpis spisującego swoją ostatnią wolę. Testament notarialny przygotowywany jest w postaci aktu notarialnego przed notariuszem. Oryginał tego dokumentu zostaje w kancelarii notarialnej. Koszt sporządzenia testamentu w tej formie wynosi 50 złotych. Istnieje jeszcze testament ustny. Spadkodawca przy dwóch świadkach i przedstawicielu administracji publicznej np. wójcie lub kierowniku stanu cywilnego wyraża swoją wolę. Sporządza się wtedy protokół, który następnie się głośno odczytuje, a świadkowie i sam spadkodawca musi się na nim podpisać. W przypadkach szczególnych w obecności trzech świadków można ustnie sporządzić testament jednak po upływie sześciu miesięcy traci on swoja ważność.

Należy pamiętać o tym, że testament można odwołać i dowolnie zmieniać. Oczywiście robi to osoba spisująca swoją wolę. Testament można podważyć bądź unieważnić, jeżeli zachodzą podejrzenia, że został on spisany pod wpływem groźby lub w stanie nieświadomości spisującego np., gdy był już poważnie chory, albo odurzony. Na stwierdzenie nieważności testamentu mamy 3 lata od dowiedzenia się o jednej z przesłanek stwierdzających jego nieważność i 10 lat po upływie śmierci spadkodawcy. Jeśli spadkodawca pominął nas w swoim testamencie, a jesteśmy np. jego synem mamy prawo do uzyskania tzw. zachowku. Należy się zgłosić po zachowek w ciągu trzech lat po odczytaniu testamentu, jeśli w tymże dokumencie nie zostaliśmy wydziedziczeni przez naszego rodzica.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.