Dłużnik zidentyfikowany!

Dłużnik zidentyfikowany!

Skuteczne wyeliminowanie nieuczciwych płatników z rynku od lat jest kwestią problematyczną. Na ile nowy sposób okaże się więc skuteczny? BIG ma poprawić sytuację!

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej, ma być ogólnodostępną centralą danych o zadłużonych kontrahentach. Już od 14 czerwca dane milionów dłużników wylądują w bazie biura. Zmienia się bowiem ustawa regulująca działalność BIG-ów.

Poważną zmianą jest zgoda na udostępnienie wszelkich informacji zagranicznym rejestrom informacji gospodarczej na terenie Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ma to pomóc w budowaniu silnej gospodarki Polski i wpływać na poprawę sytuacji w całej zjednoczonej Europie. Dzięki temu dane dłużników nie znikną z systemu wymiany informacji – jak to miało miejsce do tej pory.

Żaden dłużnik nie może czuć się zatem bezpieczny. Każdy będzie mógł zamieścić w biurze wiadomość o nieuczciwym pracodawcy albo przedsiębiorstwie. Zakłady budżetowe gmin, szpitale, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia dostają narzędzie do walki ze swoimi nierzetelnymi płatnikami.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *