Kto uzyska prawo do wcześniejszej emerytury?

Jedna z obietnic wyborczych PiS dotyczyła wycofania się z wydłużenia wieku emerytalnego do 67. roku życia. Jednak wygląda na to, że może zabraknąć pieniędzy na jej realizację.

Na ostatnim posiedzeniu połączonych zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ubezpieczeń społecznych, które odbyło się 22 czerwca, debatowano o założeniach projektu budżetu państwa na 2017 r. Spore kontrowersje wzbudził zapis o emeryturach. Minister finansów uznał, że „obniżony wiek emerytalny w wysokości 60/65 zostanie połączony z minimalnym stażem pracy ubezpieczonego w wysokości 35/40 lat”. Wywołało to oburzenie OPZZ, gdyż wzbudziło podejrzenia, że rząd chce się wycofać z wcześniejszych obietnic obniżenia wieku emerytalnego.

 ginasanders/bigstockphoto.com

ginasanders/bigstockphoto.com

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk i wiceminister pracy Marcin Zieleniecki próbowali załagodzić sytuację – wspominali m. in. o projekcie prezydenckim zakładającym obniżenie wieku emerytalnego kobiet do 60. roku życia, a mężczyzn do 65. roku życia, bez uwzględniania stażu pracy. Inny rozważany wariant to emerytura po 35 latach dla kobiet i 40 dla mężczyzn bez względu na wiek. Przy ustalaniu stażu rząd miałby uwzględniać zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, by uniknąć zarzutów np. o nierówne traktowanie kobiet, które przebywały na urlopach wychowawczych.

Tymczasem okazuje się, że jeśli wiek emerytalny zostanie obniżony, kwota emerytury nie pozwoli wielu osobom na godne życie. Według komentarza Jeremiego Mordasewicza, eksperta emerytalnego Konfederacji Lewiatan, „większość kobiet przechodzących na emeryturę w wieku 60 lat otrzyma minimalne świadczenie, czyli 880 złotych”. Zdaniem Henryka Kowalczyka, autora programu gospodarczego PiS, różnica między emeryturą kobiety po odejściu z pracy w wieku 60 lat i w wieku 67 lat może wynieść nawet 30%. Wskutek tego wiele osób i tak nie skorzysta z możliwości wcześniejszej emerytury.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *