Porady prawne

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze to zbiór norm prawnych, które dotyczą funkcjonowania gospodarki narodowej i stosunków gospodarczych między osobami fizycznymi oraz prawnymi bądź innymi podmiotami, mogącymi być podmiotem stosunków gospodarczych.

Autorskie prawa osobiste i majątkowe

Podstawą ochrony własności intelektualnej są autorskie prawa osobiste oraz majątkowe. Prawo autorskie dotyczy bowiem zarówno kwestii związanych z samym autorstwem dzieła czy utworu, jak również związanych z wykonywaniem monopolu prawnoautorskiego.

Prawo wodne – nowelizacja od 2017 r.

W 2016 roku przygotowany został nowy projekt Prawa Wodnego, który ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2017 roku. Celem ustawy jest uporządkowanie systemu zarządzania gospodarką wodną, który wprowadza w życie dyrektywy unijne. Oznacza to zmiany dla przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych.

Zawód sędziego

Zawód sędziego – charakterystyka

W gronie najbardziej poważanych zawodów jest zawód sędziego. Osoba pełniąca taką funkcję znajduje się na szczycie piramidy prawniczej, gdyż podlega jedynie Konstytucji RP oraz określonym ustawom. Zawód sędziego jest zawodem dożywotnim i tylko decyzją sądu dyscyplinarnego można pozbawić uprawnień sędziego.

transplantacja

Zmiany w ustawie transplantacyjnej

Ministerstwo Zdrowia zamierza dokonać istotnych zmian w ustawie transplantacyjnej. Wspomniane postanowienie podyktowane jest koniecznością dostosowania legislacji do dyrektyw płynących z Unii Europejskiej. Modyfikacje mają dotyczyć kilku obszarów, które wprowadzone w życie pozwolą na lepsze gospodarowanie materiałem transplantacyjnym i zapewnienie lepszego bezpieczeństwa w przypadku przeszczepów.

Klauzule niedozwolone w e-sklepach

Obszerną listę klauzul uznanych za niedozwolone można znaleźć na stronie UOKiK. Kiedyś takimi klauzulami zajmował się Sąd Ochrony Konkurencji  i Konsumenta, dziś następuje to decyzją Prezesa UOKiK. Lista w pdf ma ponad 1700 stron.

Czy rutynowe kontrole trzeźwości kierowców są zgodne z prawem?

Na polskich drogach od dawna odbywają się akcje mające na celu kontrolowanie trzeźwości kierowców. W praktyce nieraz wygląda to tak, że policjanci zatrzymują wszystkie samochody jadące daną drogą i poddają ich kierowców kontroli trzeźwości. Czy jednak mają prawo tak robić?

Europejskie Poświadczenie Spadkowe

W sierpniu 2015 roku doszło do zmian w prawie spadkowym w UE. Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie m.in. ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, a także uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania oraz wykonywania dokumentów urzędowych, które dotyczą dziedziczenia wszedł w życie dnia 17 sierpnia 2015 roku […]

Licencje Creative Commons

Creative Commons to organizacja pozarządowa z USA, która stworzyła i ciągle rozwija własny system licencji. Są to gotowe rozwiązania prawne, z których można korzystać bez konieczności przygotowywania własnych licencji.  Pozwalają one twórcom na zachowanie własnych praw przy możliwości dzielenia się swoimi utworami z innymi. Zasada „wszelkie prawa zastrzeżone” ustępuje  innej: „pewne prawa zastrzeżone”.

testament

Czym jest zachowek?

Zachowkiem określa się minimalną część majątku zmarłego, gwarantowaną wszystkim ustawowym spadkobiercom niezależnie od woli osoby zmarłej. Według prawa zachowek wynosi ½ udziału spadkowego, zaś w przypadku spadkobierców małoletnich bądź trwale niezdolnych do pracy- nawet 2/3 udziału spadkowego.